Akidah

Perkataan akidah berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu:

  • aqada yang bererti ikatan atau simpulan. Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi  seperti akad nikah dan akad jual beli. Dari ikatan atau simpulan yang maknawi ini makalahirlah akidah iaitu ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan
  • Sementara dari segi istilah, akidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai.
  • Akidah menurut istilah syara? Bermaksud kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat atau nilai-nilai yang mutlak, yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki, yang kudus dan suci seperti yang diwajibkan oleh syara?  iaitu beriman kepada Allah s.w.t, rukun-rukun Iman, rukun- rukun Islam dan perkara-perkara ghaibiyyat
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s